top of page
our pastoral staff:
Bishop Piotr Nestertsov
Rev. Pavel Nechitaylo
Rev. Vadim Kupelskiy

Bishop and Head Pastor

stepan-kiforishin.jpg
Rev. Stepan Kiforishin
Rev. Philip Leshchuk
Rev. Vassiliy Melnichuk
Rev. Sergey Kharkiv
Rev. Viktor Kovalishin
Rev. George Nestertsov
Rev. Jonathan Athens
bottom of page